Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus - Elias

Päiväkodissa toteutetaan varhaista, täydellistä kielikylpyä. Eliaksessa opetuskielenä on ruotsi, mutta vanhempien kanssa teemme yhteistyötä suomeksi. Toimintaa ohjaa valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma, Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma ja yksikön oma toimintasuunnitelma.

Elias sijaitsee kerrostalon alakerrassa kahdessa kerroksessa. Ryhmätilojen lisäksi käytössä on sali ja pikkukeittiö. Ulkoilu tapahtuu pienellä suojaisella sisäpihalla, mutta myös lähialueen leikkipuistoja hyödynnetään paljon. Näemme, että koko kaupunki on osa oppimisympäristöä ja teemme säännöllisesti retkiä eri kohteisiin.

Toimintakausi jaksottuu eri teemojen mukaan. Yhden teeman parissa työskennellään mahdollisimman monipuolisesti huomioiden oppimisen eri alueet. Pidämme tärkeänä lasten kuulluksi tulemista ja osallisuutta. Tämä näkyy arjessamme muun muassa niin, että suunnittelemme toimintaa yhdessä lasten kanssa. Jokainen ryhmä valitsee omat teemansa ja niiden keston. Toiminnasta tiedotamme huoltajia viikkokirjein.

Kokoryhmätoiminnan ohella lapset toimivat päivän aikana pedagogisin perustein muodostetuissa pienryhmissä.

Eliaksen henkilökunta ja lapsiryhmät
Henkilökuntaan kuuluu kuusi varhaiskasvatuksen opettajaa, kolme varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa ja päiväkotiapulainen. Ruokapalvelusta vastaa Palvelukeskus Helsinki ja päiväkodin keittiössä on oma keittäjä.

Päiväkodissa on 63 kielikylpypaikkaa ja toimimme kolmessa ryhmässä:

  • Neljävuotiaat Smulorna (Muruset)
  • Viisivuotiaat Skorporna (Korput)
  • Kuusivuotiaiden esiopetusryhmä Kringlorna (Rinkelit)

Ryhmien välinen yhteistyö on tärkeä osa toimintaa.

Päiväkodissa toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta, joka järjestää pari tapahtumaa toimintakauden aikana. Tapahtumissa on mukavaa toimintaa lapsille ja aikuisille. Tilaisuuksissa on myös mahdollista tavata ja tutustua oman lapsen päiväkotikavereihin ja heidän läheisiinsä.
04.09.2020 11:14