Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus - Jaala

Päiväkoti Jaalassa on turvallinen, kiinnostava ja kiireetön oppimisympäristö, joka tarjoaa mahdollisuuksia tutkimiseen, oivaltamiseen ja itseilmaisuun. Arvostamme leikin merkitystä antamalla leikille aikaa ja rauhaa. Mahdollistamme leikkien jatkuvuuden ja monipuoliset leikkimahdollisuudet lasten mielenkiinnonkohteet huomioiden. Toiminnan suunnittelu perustuu lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan jossa huomioidaan lapsen vahvuudet, kehitystaso, mielenkiinnonkohteet ja tuen tarpeet. Suunniteltua toimintaa arvioidaan jatkuvasti yhdessä vanhempien ja lasten kanssa.

Päiväkoti Jaalan piha

MESSIKALLET

Messikallet -ryhmä on alle 3-vuotiaiden lasten ryhmä. Ryhmässä toimii lastentarhanopettaja sekä kaksi lastenhoitajaa. Messikalleissa toimitaan sekä koko ryhmän kesken että pienryhmissä, jotta lapset pääsevät harjoittelemaan ja toimimaan omalla kehitystasollaan. Ryhmässä tärkeinä elementteinä ovat myös läsnäolo, hoiva ja syli.

POOSUT

Poosujen kokopäiväryhmässä on 12 lasta, jotka ovat iältään 1-3-vuotiaita. Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. Poosuissa toimimme pienryhmissä. Pidämme tärkeänä lapsen yksilöllistä kohtaamista, toisten kunnioittamista sekä rauhallista ja lämmintä tunnelmaa.

SEILORIT

Ryhmässämme on 20 lasta, jotka ovat 3-4-vuotiaita. Ryhmän henkilökuntaan kuuluu lastentarhanopettaja sekä kaksi lastenhoitajaa. Seilorit -ryhmän tilat sijaitsevat Jaalan yläkerrassa. Toiminta tapahtuu pääosin kolmessa pienryhmässä. Toteutamme yhdessä projekteja, jotka lähtevät lasten omista kiinnostuksenkohteista. Retkeilemme viikottain päiväkodin lähialueella.

FÖÖRMANNIT

Föörmannit on neljän kasvattajan ryhmä. Ryhmässä on 3-5-vuotiaita lapsia. Toimimme aamupäivän kahdessa pienryhmässä. Toimintamme liittyy aina vaihtuvaan teemaan. Teemoinamme on ollut mm. liikenne, minä leikin sekä minä ja muut. Teemme retkiä esimerkiksi luontoon, museoihin ja kirjastoon, huomioiden teema ja lasten kiinnostuksen kohteet. Vanhemmat vierailevat ryhmässämme ja yhteistyö vanhempien kanssa on meille tärkeää.

PILOTIT

Pilotit on Päiväkoti Jaalan 5-6-vuotiaiden lasten ryhmä. Ryhmässä annetaan esiopetusta. Piloteissa toimitaan paljon pienryhmittäin, eskareiden muodostaessa oman ryhmän ja viskareiden omansa. Ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettaja sekä kaksi lastenhoitajaa. Yksikkömme varhaiskasvatuksen erityisopettaja työskentelee ryhmässämme kahtena päivänä viikossa toimintakaudella 2018-2019. Pilottien toiminnassa korostuu leikillisyys, toiminnallisuus, elämyksellisyys ja projektityöskentely. Hyödynnämme toiminnassamme päiväkotimme lähiympäristöä, kuten lähellä sijaitsevaa urheilukenttää sekä lähikirjastoamme. Teemme retkiä myös erilaisiin kaupunkimme kulttuuri- ja retkikohteisiin, kuten erilaisiin museoihin sekä Seurasaareen.

Päiväkoti Jaalan toimintasuunnitelma22.11.2019 11:55