Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus - Kukkaniitty

Kukkaniityssä on seitsemän lapsiryhmää:

• Sinivuokot esiopetusryhmä
• Oravanmarjat  1- 3-vuotiaat
• Apilat 1-3 -vuotiaat
• Kielot 1-3 -vuotiaat
• Kissankellot 3-5-vuotiaat
• Metsätähdet 4- 5-vuotiaat
• Metsämansikat 3-4-vuotiaat

Päiväkodissamme lapsi saa kasvaa turvallisessa ja lapsilähtöisessä yhteisössä.

Lapset toimivat erilaisissa ryhmissä, jolloin jokainen lapsi saa yksilöllisesti huomiota. Pedagoginen toiminta pohjautuu Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan, omaan toimintasuunnitelmaamme sekä lapsen kiinnostuksen kohteisiin. Lapsen yksilöllinen kasvu ja kehitys kuvataan lapsen henkilökohtaisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa.

Lapsi ja hänen huoltajansa saavat olla osallisina päiväkotimme arjessa.

Vanhempainyhdistys järjestää perheille yhteisiä tapahtumia.

Toimintasuunnitelma 2019-2020 (pdf)30.03.2020 12:10