Suoraan sisältöön

Päiväkoti Louhikko

Salpausseläntie 1
00710 Helsinki
PL 71998, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 73457, +358 9 310 73788
Toimipiste kartalla

Päiväkoti Louhikko


Päiväkodin johtaja
Heidi Murto, puh. 09 310 73457
Sähköposti: heidi.murto@hel.fi

Varajohtaja
Sveta Oksa, puh. 09 310 73788
Sähköposti: sveta.oksa@hel.fi


Puhelinnumerot:

Pikku Myyt (alle 3-vuotiaat)           puh. 09 310 46 804

Pyrstötähdet (alle 3-vuotiaat)       puh. 09 310 46 903

Hemulit (3-5v)                                     puh. 09 310 74 112

Muumit (3-5v)                                      puh. 09 310 64 019

Nipsut (4-5v)                                        puh. 09 310 22 463

Hattivatit (esiopetus)                        puh. 09 310 22 475

Sähköposti: pk.louhikko@hel.fi


Päiväkoti Louhikko sijaitsee Pihlajamäessä. Väliaikaisesti päiväkoti Louhikko on leikkipuisto Salpausselän vieressä olevassa väistötilassa osoitteessa Salpausseläntie 1. Uutta päiväkoti Louhikkoa rakennetaan Kiilletie 6:teen.

Päiväkodissa on tällä hetkellä noin 95 lasta, he ovat iältään 1-7 vuotiaita. Päiväkodissa on kuusi ryhmää, joista yksi on esiopetusryhmä. Lapset on jaettu iän mukaisesti ryhmiin, alakerrassa on kaksi alle 3-vuotiaiden ryhmää ja yksi yli 3-vuotiaiden ryhmä, yläkerrassa on yli 3-vuotiaiden ryhmä ja 4-5-vuotiaiden ryhmä sekä esiopetusryhmä. Lapsiryhmien ikärakenne voi muuttua toimintakauden aikana.

Jokaisella ryhmällä on oma huoneensa ja lisäksi heillä on käytössä yhteisiä tiloja. Tiloja hyödynnetään pienryhmätoiminnoissa. Hyödynnämme toiminnassamme myös monitoimitilaa, pienryhmätilaa, ruokasalia, käytävien pienryhmätiloja ja ulkoilutiloja, viereistä leikkipuistoa, jalkapallokenttää sekä lähimetsää. 

Yhteistyö huoltajien kanssa on meille tärkeää. Tällä hetkellä kehittämiskohteenamme on sähköisen tiedottamisen lisääminen sekä monipuolisen palautteen antaminen huoltajille lapsen päivästä. Päiväkotimme painopisteenä on sensitiivinen työote, joka näkyy päivän jokaisessa kohtaamisessa. Päiväkoti Louhikon toiminnassa korostuvat draamapedagogiikka, musiikki ja erilaiset perinteiset tapahtumat. Kaikki arjen tilanteet ovat oppimista varten.

Päiväkoti Louhikon ruokahuollosta vastaa Amican työntekijä ja päiväkodin siisteydestä päiväkodin oma päiväkotiapulainen. 

Päiväkoti on avoinna arkisin klo 6.15-17.30, esiopetuksen toiminta-aika on klo 8.30-12.30.


Varhaiskasvatuksessa aloittaminen

Tervetuloa varhaiskasvatukseen! Tutustumisjakso


Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 2019-2020

Louhikko-Pyynikki toimintasuunnitelma 2019-2020

Louhikko-Pyynikki liikkumissuunnitelma 2019-2020

Tervetuloa päiväkoti Louhikkoon

Kevään 2020 tapahtumakalenteri


Päiväkoti Pyynikki18.06.2020 13:43