Suoraan sisältöön

Esiopetus

Toimintakaudella 2020-2021 Maarianmaassa toimii kolme esiopetusryhmää. Molemmissa esiopetusryhmissämme työskentelee varhaiskasvatuksen opettajia sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Esiopetusryhmissämme työskentelee myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Esiopetuksen toiminta-aika on 8.30–12.30. Esiopetuspäivä koostuu ulkoilusta, esiopetustoiminnasta, joka sisältää lapsille ominaisia tapoja toimia (tutkiminen, taiteileminen, liikkuminen ja leikkiminen) sekä ruokailusta.

Esiopetuksen toimintamme perustuu lasten mielenkiinnonkohteisiin ja ideoihin sekä esiopetuksen yhteisiin tavoitteisiin. Näistä muodostuu oppimiskokonaisuuksia. Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja ideoimiseen. Toiminnallisuus, eheyttäminen, lapsilähtöisyys ja projektityöskentely ovat toimintamme lähtökohtia. Kohtaamme lapsen yksilöllisesti lasta kuunnellen. Mahdollistamme lapselle kiireettömän arjen päiväkodissa esimerkiksi ennakoimalla siirtymätilanteita, pienryhmätoiminnalla ja lasten tarpeita huomioimalla toiminnassa.

Päiväkodin yhteydessä on koulu, ja teemme yhteistyötä alkuopetuksen kanssa. Esi- ja alkuopetuksen välinen yhteistyö muodostuu esimerkiksi yhteisistä liikunta- ja ulkoilukerroista, lauluhetkistä ja aapiseen tutustumisesta. Esi- ja alkuopetuksen välinen yhteistyö helpottaa lapsen siirtymistä esiopetuksesta kouluun.


Helsingin esiopetuksen opetussunnitelma (pdf)    

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2018-201921.07.2020 12:27