Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Maarianmaa

Päiväkoti Maarianmaa sijaitsee Viikinmäessä. Päiväkodin tilat on jaettu neljään kotipesään , jossa jokaisessa toimii kaksi kahden kasvattajan ryhmää tai yksi kolmen kasvattajan ryhmä. Jokaisessa ryhmässämme työskentelee sekä varhaiskasvatuksen opettajia että varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Lapsia on ryhmissä lasten iästä riippuen yleensä 8-21. Päiväkodissamme työskentelee lisäksi varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lapsiryhmillä on omien tilojen lisäksi käytössä yhteisiä jaettuja tiloja, mm. kotikeittiö, ateljee ja suuret eteistilat. Toimimme yhteisessä rakennuksessa koulun kanssa. Päiväkodin tilojen lisäksi käytämme mahdollisuuksien mukaan myös koulun tiloja, esim. liikuntasalia.

Maarianmaassa  on kaksi pihaa: yläpiha ja alapiha. Myös koulun piha on väillä käytössämme, samoin Maarianmaan puisto. Ympärillä oleva luonto; metsä, kalliot ja joenvarsi ovat ryhmien viikottaisessa käytössä. Muutakin lähiympäristöä käytetään osana oppimisympäristöä, niin että osa toiminnasta toteutetaan ulkona.

Haluamme luoda lapselle hyvän päivän varhaiskasvatuksessa: aikuisen läsnäolo, turvallisuus, rajat, monipuolinen toiminta sekä lasten toiveiden huomioiminen muodotavat Maarianmaalaisten hyvän päivän. Dokumentoimme toimintaamme Instagram-tileille.

Toimintamme pohjautuu Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja yksikkömme toimintasuunnitelmaan.

Toimintasuunnitelma 2020-2021

Esiopetus

Toimintakaudella 2020-2021 Maarianmaassa toimii kolme esiopetusryhmää. Molemmissa esiopetusryhmissämme työskentelee varhaiskasvatuksen opettajia sekä varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Esiopetusryhmissämme työskentelee myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

Esiopetuksen toiminta-aika on 8.30–12.30. Esiopetuspäivä koostuu ulkoilusta, esiopetustoiminnasta, joka sisältää lapsille ominaisia tapoja toimia (tutkiminen, taiteileminen, liikkuminen ja leikkiminen) sekä ruokailusta.

Esiopetuksen toimintamme perustuu lasten mielenkiinnonkohteisiin ja ideoihin sekä esiopetuksen yhteisiin tavoitteisiin. Näistä muodostuu oppimiskokonaisuuksia. Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja ideoimiseen. Toiminnallisuus, eheyttäminen, lapsilähtöisyys ja projektityöskentely ovat toimintamme lähtökohtia. Kohtaamme lapsen yksilöllisesti lasta kuunnellen. Mahdollistamme lapselle kiireettömän arjen päiväkodissa esimerkiksi ennakoimalla siirtymätilanteita, pienryhmätoiminnalla ja lasten tarpeita huomioimalla toiminnassa.

Päiväkodin yhteydessä on koulu, ja teemme yhteistyötä alkuopetuksen kanssa. Esi- ja alkuopetuksen välinen yhteistyö muodostuu esimerkiksi yhteisistä liikunta- ja ulkoilukerroista, lauluhetkistä ja aapiseen tutustumisesta. Esi- ja alkuopetuksen välinen yhteistyö helpottaa lapsen siirtymistä esiopetuksesta kouluun.08.12.2020 13:15