Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Merirasti

Merirasti-Siima toimintasuunnitelma 2020-2021 (pdf)

Merirasti-Siima Operational Plan 2020-2021 (pdf)

Varhaiskasvatus

Päiväkoti Merirastissa on toimintakaudella 2020-2021 viisi varhaiskasvatusryhmää: Majakka (alle 3v.), Merisiilit (3-4v.), Meritähdet (3-4v.), Merihanhet (4-5v.), Merikissat (3-6v., integroitu erityisryhmä).

Ryhmien varhaiskasvatusta toteutetaan Helsingin varhaiskasvatussunnitelman sekä ryhmän pedagogisen suunnitelman mukaisesti. Toiminnallisuus ja toiminnallinen oppiminen leikkien, liikkuen, tutkien sekä taiteillen ovat varhaiskasvatuksessa keskeistä.

Pidämme tärkeänä, että jokainen lapsi saa kasvaa ja oppia omista lähtökohdistaan käsin sekä kokee oppimisen iloa toimiessaan yhdessä toisten kanssa. 

Hanhet -ryhmässä tarjotaan laajamittaista kaksikielistä suomi-englanti varhaiskasvatusta. Kaksikielisessä esiopetuksessa lapsille tarjotaan tilaisuuksia käyttää sekä omaksua kieliä toiminnallisesti ja leikinomaisesti.

Esiopetus

Päiväkoti Merirastissa on toimintakaudella 2020-2021 kaksi esiopetusryhmää: Merikotkat ja Aarresaari.

Molemmissa esiopetusryhmissä tarjotaan laajamittaista kaksikielistä suomi-englanti esiopetusta. Kaksikielisessä esiopetuksessa lapsille tarjotaan tilaisuuksia käyttää sekä omaksua kieliä toiminnallisesti ja leikinomaisesti.

Ryhmien esiopetusta toteutetaan Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Toiminnallisuus ja toiminnallinen oppiminen leikkien, liikkuen, tutkien sekä taiteillen ovat esiopetuksessa keskeistä.

Pidämme tärkeänä, että jokainen lapsi saa kasvaa ja oppia omista lähtökohdistaan käsin sekä kokee oppimisen iloa toimiessaan yhdessä toisten kanssa. 


11.01.2021 09:55