Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus - Merituuli

Toiminta

Kaiken toiminnan tavoitteena on lapsen kokonaispersoonallisuuden tasapainoinen kehittyminen.Toiminta suunnitellaan lasta kiinnostavien aiheiden ja teemojen mukaan. Henkilökunta huolehtii toiminnan monipuolisuudesta, laadukkaiden leikki- ja toimintamateriaalien valinnasta ja kannustaa lasta oppimaan. Päiväkoti Merituulessa lapsen päivää sisältyy leikkiä, liikuntaa, musiikkia sekä taiteellisia kokeiluja. Näin lapsi saa mielikuvitusta ja tunne-elämää rikastuttavia elämyksiä.Toimintaa rytmittävät vuodenajat ja niihin liittyvät tapahtumat. Merituulessa on vahvat perinteet kuten perjantaisin vietetyt koko talon yhteiset lauluhetket. Liikunnalle ja leikille on paljon tilaa ja aikaa. Leikkiessä opetellaan uusia tietoja ja taitoja. Arkiliikunnan lisäksi sisäliikunnan mahdollistaa iso liikuntasali.

Päiväkodissamme on 9  lapsiryhmää ja 3 kerhoryhmää. Ryhmät muodostuvat vuosittain kulloisenkin lapsitilanteen mukaan.  Päiväkodissamme on erityislastentarhanopettajia, lastentarhanopettajia, lastenhoitajia, erityisavustaja, päiväkotiapulaisia sekä Palvelukeskus Helsingin keittiöhenkilökuntaa.

Merituulessa päivänkululla on selkeä rakenne. Säännölliset rutiinit ja ennakoitavuus ovat lapselle tärkeitä asioita. Joustavuutta ja vuorottelua tarvitaan siirtymätilanteissa ja vaikkapa hyvän leikin jatkamisen mahdollistamisessa. Lapsille oma ryhmä on tärkeä ja aikuiset huolehtivat siitä, että kaikki lapset liittyvät ensin omaan ryhmään. Päivän aikana jakaudutaan erilaisiin pieniin ryhmiin, sekä aikuisten että lasten muodostamiin.
Oppimisympäristö on suunniteltu lapsiryhmän ja eri-ikäisten lapsien tarpeiden pohjalta.  Tuemme lasten tutkimista, taiteilua, liikkumisen tarvetta ja leikillisyyttä. Mielestämme leikki on lapselle tärkein tapa toimia, toteuttaa itseään ja oppia uusia taitoja ja valmiuksia sekä solmia ystävyyssuhteita. Aikuisten tehtävänä on antaa aikaa, välineitä ja tiloja keskeytymättömälle leikille.

Päivärytmi  

Helsinkiläiset päiväkodit ovat auki 6.15-17.30. Syksyisin tarkistamme kaikkien lastenne hoitoajat, joten voimme kohdentaa työaikamme suhteessa lasten läsnäoloon. Näin voimme turvata lapsille turvallisen ja pedagogisesti suunnitellun päivän.

Päiväkodissa tarjotaan kolme ateriaa:
- Aamupala klo 8
- Lounas alkaa porrastetusti klo 11-11.30
- Välipala klo 14.30

Lapset ulkoilevat porrastetusti aamupäivällä ja iltapäivällä. Näin pihalla on mahdollisuus leikkiä väljemmin kuin iltapäivällä. Toimintatapamme mahdollistaa sen, että sisällä lapsilla on enemmän tilaa leikille ja toiminnalle. Päiväkodin sali palvelee kaikkia päiväkodin ryhmiä yhteisesti sovitun järjestyksen mukaan. Lounaan jälkeen lapset lepäävät ja levon jälkeen lapset siirtyvät omassa tahdissaan toimintaan.

Merituulen toimintasuunnitelma (pdf)25.11.2019 11:57