Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus - Munkkivuori

Päiväkodissamme on monipuoliset sisä- ja ulkotilat, joita käytämme joustavasti vuorotellen. Jumppasalit, ruokala, erilaiset ryhmähuoneet ja monitoimitilat mahdollistavat pienryhmätoiminnan ja erilaisten projektien toteuttamisen. Ryhmät retkeilevät viikoittain lähiympäristön metsissä, puistoissa ja kulttuurikohteissa.

Tuemme lasten vuorovaikutustaitojen kehittymistä käyttämällä ristiriitojen selvittämiseen miniVersoa eli vertaissovittelumenetelmää. Tunnekortit, tunnekerhot ja vuorovaikutusleikkikerhot ovat osana arkeamme.

Leikki on oleellinen ja näkyvä osa toimintaamme ja oppimisympäristöä muokataan lasten mielenkiinnon kohteet ja tarpeet huomioiden. Tartumme lasten kulttuuriin ja mielenkiinnon kohteisiin ja otamme ne mukaan toiminnan sisältöihin.

Yksikön toimintasuunnitelma 2019-2020 (pdf)  
26.11.2019 18:55