Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus- Myllynratas

Päiväkoti Myllynrattaassa on hoidossa noin 100 lasta, jotka ovat iältään 1-6-vuotiaita. Päiväkodissa järjestetään esiopetusta ja metsäkerhotoimintaa.

Päiväkotimme toiminnassa tärkeää on leikki ja leikillisyys, liikunta, ympäristö ja ulkotoiminta, oppimisen ilo ja oppimisen kokonaisvaltaisuus. Päiväkodin piha-alue muuntuu ja muotoutuu lasten toiminnan ja vuoden aikojen mukaan siten, että ulkoilu on liikkumiseen, leikkiin ja tutkimiseen houkuttavaa. Päiväkotimme pihalla on pieni kasvimaa, jonka avulla lapset pääsevät seuraamaan kasvun ihmettä. Päiväkodin juhlat vietetään pääsääntöisesti ulkona. Lisäksi materiaalien ja välineiden valinnassa huomioidaan kestävänkehityksen periaatteet ja hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös erilaisia luonnon materiaaleja sekä kierrätysmateriaaleja.

Varhaiskasvatustoiminta on ikä ja taitotasoisesti suunniteltua ja pedagogisesti mietittyä. Opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan oppimisen eri vaiheissa olevat lapset, jolloin jokainen lapsi saa työskennellä juuri hänelle sopivien tehtävien parissa omaan tahtiin. Huomioimme oppimisessa arjen teknologian ja sen hyödyntämisen osana luovuuutta ja ongelmanratkaisua.

Painotamme toiminnassamme sosiaalisten taitojen kehittymistä, ryhmässä toimimisen tärkeyttä ja lapsen itsetunnon vahvistamista. Lasten keskinäisiä vuorovaikutustaitoja vahvistetaan leikin ja toiminnallisuuden keinoin. Tavoitteenamme on saada positiivinen kuva itsestä oppijana ja kasvattaa syntynyttä oppimisen iloa. Toiminnan pohjana toimii positiivisuuden pedagogiikka sekä leikki ja leikinomaisuus.

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)

Metsäkerhoesite (pdf)

Esiopetus

Päiväkodissa järjestetään esiopetusta kahdessa ryhmässä, Seikkailijoissa ja Matkailijoissa. Esiopetusaika on päivittäin klo 9.00-13.00 ja esiopetusta annetaan koulujen työaikojen puitteissa. Opetusta toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Esiopetuksen ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa lapsen oppimisvalmiuksia. Lapset oppivat esiopetuksessa leikkien, liikkuen, tutkien, erilaisia työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa toiminnassa. Lapset myös omaksuvat uusia tietoja ja taitoja vuorovaikutuksessa toisten lasten, opettajien, eri yhteisöjen ja lähiyEsipmpäristön kanssa. 

Esiopetus jakautuu metsässä tapahtuvaan toiminnalliseen opetukseen ja päiväkodissa tapahtuvaan opetukseen. Metsässä ja päiväkodilla tapahtuva opetus toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, onnistua, tutkia, kokeilla ja oppia jotain uutta joka päivä.

Luontoeskarin esite (pdf)

Luontoeskari päiväkoti Myllynrattaassa (pdf)04.12.2020 08:25