Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus - Pelimanni

”On tärkeää millä tavoin ihminen herää,
miten aloittaa pitkän päivän.
Ja lapsuushan juuri on meidän aamumme.”
- Tove Jansson -

Pelimannissa toimitaan vahvuusperustaisen varhaiskasvatuksen (Huomaa hyvä!), positiivisen pedagogiikan sekä ratkaisukeskeisen toimintatavan lähtökohdista.
Me Pelimannin aikuiset lupaamme joka päivä:
• huomata jokaisessa lapsessa hyvää
• vaalia positiivista kasvu- ja oppimisilmapiiriä
• välittää toisistamme sekä yhteisestä toimintaympäristöstämme

Pelimannissa kasvatus ja opetus toteutuu kulttuurisesti monimuotoisessa kasvuympäristössä. Lasten kielelliset ja kulttuuriset taustat nivoutuvat osaksi Pelimannin  varhaiskasvatuksen kokonaisuutta. Jokaisella lapsella on oikeus tulla hyväksytyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi omana itsenään joka päivä.

Pelimannissa kaiken varhaiskasvatustoiminnan keskiössä on leikki.
Me Pelimannin aikuiset lupaamme, että:
• annamme leikille aikaa, rauhaa, tilaa, välineitä ja rikasta sisältöä
• aikuisilla on leikissä aktiivinen ja moninainen rooli
• mahdollistamme leikkiville lapsille ja aikuisille keskittymisen, leikkirauhan ja jatkuvuuden
• leikin kehittäminen perustuu huolelliseen havainnointiin
• aikuiset rikastavat leikin sisältöä ja käyttävät leikkiä tietoisesti oppimisen välineenä

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)26.11.2019 10:03