Suoraan sisältöön

Päiväkoti Pikku-Veräjä

Otto Brandtin tie 13
00650 Helsinki
PL 65934, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 69910, +358 9 310 80623
Toimipiste kartalla

Päiväkoti Pikku-Veräjä

Päiväkodin johtaja Eeva Ghiselli puh. 0931080623
eevamari.ghiselli@hel.fi
Varajohtaja Suvi Anttonen puh. 0931029605
suvi.anttonen@hel.fi

1.8.2021 alkaen

Päiväkodin johtaja Piia Kyntäjä, puh. 0931069910, piia.kyntaja@hel.fi
varajohtaja Eeva Ghiselli, puh. 0931080623, eevamari.ghiselli@hel.fi

Puhelinnumero:
09 310 36999
pk.pikku-veraja@hel.fi

Esiopetusryhmät:

Sudenkorennot, puh. 040 1589812
Koppakuoriaiset, puh. 040 3343614

Kielikylpyesiopetusryhmät:

Skogstrollen, puh. 0403343613
Bergstrollen, puh. 0403343615

Päiväperhoset, integroitu erityisryhmä, puh. 040 3343618

Päiväkoti Pikku-Veräjä toimii Veräjälaakson korttelitalossa, samassa rakennuksessa Veräjälaakson koulun kanssa.
Pikku-Veräjässä toimii kaksi suomenkielistä esiopetusryhmää, Sudenkorennot ja Koppakuoriaiset, kaksi kielikylpyesiopetusryhmää Skogstrollen ja Bergstrollen sekä integroitu erityisryhmä Päiväperhoset.

21.06.2021 15:18