Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Porslahti

Vy Omenapuisto-Porslahden toimintasuunnitelma

Vy Omenapuisto-Porslahden kiusaamisen ehkäisysuunnitelma

Toiminta

Meille on tärkeää luoda lapsille turvallinen kasvuympäristö, jossa jokainen lapsi huomioidaan yksilönä päivittäin.

Jokaiselle päivälle on oma ohjattu toimintansa, joka toteutetaan pienryhmissä. Varaamme leikille päivittäin runsaasti aikaa. Järjestämme lapsille erilaisia leikkiympäristöjä, joissa leikkitaidot voivat kehittyä ja mielikuvitus pääsee valloilleen. Leikkiessään lapset harjoittelevat myös vuorovaikutustaitoja.

Laulaminen ja loruilu ovat jokapäiväistä toimintaamme, ne tuovat iloa ja edistävät  kielen oppimista. Puheen ymmärtämisen tukena käytämme kuvakortteja.

Kannustamme ja tuemme lasten omatoimisuutta mm. pukemis- ja ruokailutilanteissa. Pienet "työtehtävät" ovat lapsille mieluisia.

Esiopetus

Päiväkoti Porslahdessa on toimikaudella 2019-2020 esiopetusryhmä. Integroidussa erityisryhmässä on esiopetusta muutamalle lapselle.


04.12.2020 09:39