Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus - Poutapilvi

Poutapilvessä painotetaan kohtaamisen pedagogiikkaa. Kasvattajat ovat läsnä ja kuuntelevat lasta ja perhettä aidosti. Myönteinen ilmapiiri ja positiivinen asenne ohjaavat toimintaamme lasten kanssa. Lapsella on oikeus tulla hyväksytyksi ja rakastetuksi juuri sellaisena kuin on. Poutapilvessä lapset otetaan vastaan aamulla kättelemällä ja silmiin katsomalla. 

Poutapilvessä toimii kahdeksan eri lapsiryhmää. Lapset ovat iältään 1-6-vuotiaita. Kaikissa ryhmissä toteutetaan pienryhmätoimintaa erilaisten teemojen ja projektien muodossa. Ulkoilemme porrastetusti laajalla, monitasoisella  ja monipuolisella piha-alueellamme. Meillä on myös päiväkodin läheisyydessä oma metsäpaikka, jossa lapsiryhmät leikkivät viikottain.

Päiväkodissamme toimii myös oma osapäiväryhmä päivittäin klo 8.30-12.30.

Päiväkodissamme toimii esiopetusryhmä.

Yksikön toimintasuunnitelma (pdf)03.02.2020 09:13