Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Tammi

Toiminta-ajatus

Päiväkoti Tammessa ajattelemme, että jokaisella lapsella on oikeus mahdollisimman hyvään lapsuuteen. Lapsuus on oma tärkeä elämänvaiheensa, ei vain valmistautumista aikuisuuteen. Tammessa ajattelemme myös, että lapsella on oltava rauha kasvamiseen eikä lapsen kehitystä tule kiirehtiä. Meille on tärkeää, että lapsi tuntee olonsa turvalliseksi ja tietää, että hänestä välitetään ja häntä autetaan.  Luottamukselliset suhteet lasten vanhempien ja päiväkodin välillä luovat turvallisuudentunnetta myös lapsiin.

Päiväkodissa lapsi ja perhe kohdataan tasa-arvoisesti. Kasvatuksen, opetuksen ja hoidon nähdään kuuluvan yhteen ja tukevan toisiaan. Aikuiset ohjaavat lapsia toimimaan yhdessä ja hyväksymään erilaisia tapoja ajatella. Kannustamme lasta ajattelemaan ja oivaltamaan. Lasten mielipiteet ja toiveet huomioidaan toimintaa suunniteltaessa.
Hyvä ilmapiiri on myönteinen, lasta kannustava ja rohkaiseva.

Toiminta

Tammen päiväkodissa on 8 ryhmää.
Esiopetusryhmiä ovat Kuukuset ja Hiipot.
Rouskuissa, Kantarelleissa, Vahveroissa ja Haperoissa lapset ovat noin 3-5-vuotiaita. Tateissa lapset ovat noin 1-3 vuotiaita.

Omenatarha-ryhmässä Karppitiellä lapset  ovat 1-5-vuotiaita.

Ohjatussa toiminnassa toimimme pienryhmissä joihin lapset jakaantuvat iän, kehitystarpeiden ja toiminnan mukaisesti.

Toimintasuunnitelma 20-2119.02.2021 16:23