Suoraan sisältöön

Esiopetus

Esiopetusta annetaan esiopetusryhmä Kimalaisissa  klo 9-13 välisenä aikana.

Haluamme luoda turvallisen, toisia kunnioittavan ja oppimiseen kannustavan oppimisympäristön. Ohjaamme lapsia tavoitteelliseen toimintaan, tuemme heidän keskittymistään pitkäkestoiseen leikkeihin ja muiden lasten huomioimiseen. Oppimisympäristössä pelit, askarteluvälineet ja lelut ovat kuvilla merkityillä paikoilla, lapset voivat ottaa niitä ja palauttaa sovituille paikoille. Muokkaamme oppimisympäristöä myös roolileikkeihin innostavaksi. Käytössä on leikkitaulu, josta lapset saavat valita leikkejään tai askartelua, muovailua tai oppimispelejä. Lapset harjoittelevat erilaisissa ohjatuissa toiminnoissa myös pari-ja ryhmätyötaitoja.

Olemme monikielinen ja kansainvälinen päiväkoti ja otamme sen huomioon toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.
Pedagogiset painotusalueet toimintakaudelle:
1. Tunnetaitojen kehittäminen
2. Sosiaalisten taitojen harjaantuminen
3. Kielellisten taitojen kehittäminen


Helsingin esiopetuksen opetussunnitelma (pdf)          

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2019-202028.11.2019 17:00