Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus - Tilhi

Päiväkodissa toimintaa toteutetaan pedagogisissa pienryhmissä. Ryhmät muodostetaan erilaisten tavoitteiden tai toiminnan suunnittelun perusteella, ryhmät voivat muuttua päivittäin tai eri tilanteiden mukaan.

Päiväkodissamme toimii lapsia kuudessa eri ryhmätilassa siten, että kaksi pienryhmää kayttää samaa tilaa. Toiminta on porrastettua ja tiloja käytetään joustavasti eri tilanteiden ja tarpeiden mukaisesti. Lapset ovat iältään 1-6 vuotiaita, päiväkodissa toimii esiopetusryhmä.

Päiväkodissamme haluamme olla sensitiivisiä aikuisia, jotka kannustavat, kuuntelevat ja antavat lapselle aikaa. Me korostamme koko päivän merkityksellisyyttä.

Leikillä on suuri merkitys, mahdollistamme lapsille pitkäkestoisia leikkejä luomalla joustavia ja strukturoituja aikatauluja.

Vy Immola-Tilhi toimintasuunnitelma22.01.2020 10:14