Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus ja esiopetus - Toivo

Me Toivossa pidämme lapsista hyvää huolta ja luomme kotoisan, lämpimän ja turvallisen ilmapiirin. Perheiden kanssa tehdään hyvää yhteistyötä. Toivomme avointa ja luottavaista kasvatuskumppanuutta. Arvostamme yhteisöllisyyttä, Toivon lapset ovat meille kaikille yhteisiä. Toivossa painotetaan toimimista pienissä ryhmissä päiväkodin hyviä tiloja hyödyntäen.

Me Toivossa korostamme lapsen kokonaisvaltaista päiväkotipäivää. Kaikki päivän tilanteet ovat lapselle tärkeitä oppimistilanteita ja kokemuksia, myös ulkoilu, ruokailut, lepohetket ja pukemistilanteet.  Yksittäiset ohjatut toimintatuokiot eivät korostu toiminnassamme. Oman ryhmän toiminnan lisäksi koko päiväkodin yhteiset tilanteet, juhlat ja tapahtumat ovat lasta rikastuttavia. Ohjaamme lapsia luonnon kunnioittamiseen ja ekologisuuteen.

Päiväkoti Toivossa on 9 päivähoidon lapsiryhmää ja kaksi metsäkerhoa. Lapsiryhmät muodostetaan päiväkotiin valituista lapsista, ryhmien ikäjakauma voi olla erilainen eri vuosina. Lapsiryhmien muutokset ovat mahdollisia myös kesken toimintakauden.

Toivossa työskentelee 23 hoito-ja kasvatushenkilöä (8 lastentarhanopettajaa, 2 erityislastentarhanopettajaa, 11 lastenhoitajaa ja 2 kerho-ohjaajaa).  Kerhossa työskentelee kerho-ohjaajina lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja, lisäksi päiväkodissa työskentelee erityisavustaja.

Toimintakauden aikana päiväkodissa työskentelee lisäksi opiskelijoita ja tet-harjoittelijoita.
Päiväkodin siivouksesta huolehtii  kaksi päiväkotiapulaista ja ruokahuollosta huolehtii kaksi Palvelukeskuksen työntekijää.

Yksikön toimintasuunnitelma

Päiväkoti Melissa07.12.2020 11:20