Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus - Valkea

Valkean toimintasuunnitelma 2019-2020 

Toiminnan tavoitteena Päiväkoti Valkeassa on kehittää ja toteuttaa laaduskasta varhaiskasvatusta hyvässä yhteistyössä vanhempien kanssa. Pysyvä ja toimiva toimintakulttuuri lähtee avoimesta ja positiivisesta ilmapiiristä, jossa harjoitellaan ja kehitetään vuorovaikutusta sekä yhdessä toimimista. Suunnitelmallisen varhaiskasvatuksen kautta haluamme
antaa lapsille elämyksiä ja monenlaisia kokemuksia, sekä rakentaa osallistavan oppimisympäristön, jossa lapsella on mahdollisuus toteuttaa omia ideoita. Metsä ja luonto painottuvat koko talon yhteisessä toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kaudella 2020-2021 päiväkoti Valkean ryhmät ovat:

Hemulit, esiopetus
Mymmelit, esiopetus
Metsä-Tiuhdit, 3-5-vuotiaat
Viuhdit, 5-vuotiaat
Homssut, 3-4-vuotiaat
Hattivatit, 2-4-vuotiaat
Niiskut, 1-3-vuotiaat

Toiminta perustuu yhdessä suunniteltuun ja porrastettuun pienryhmätoimintaan sekä lapsen osallisuuden vahvistamiseen.  Keskeisessä roolissa ovat luonto-, metsä— ja ulkotoiminta. Päiväkodin lähiympäristön monipuolista luontoa hyödynnetään toiminnassa kaikkina vuodenaikoina. Retkeilemme luonnossa, leikimme, tutkimme ja havainnoimme luontoa eri vuodenaikoina.

 26.06.2020 10:09