Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus - Vellamo

Toimintamme päiväkoti Vellamossa on lapsilähtöistä ja kohtaamme jokaisen lapsen sensitiivisesti yksilönä. Koemme tärkeäksi avoimen ja kunnioittavan kasvatuskumppanuuden perheiden kanssa. Tulevan toimintakauden pedagogiikan painopiste on lukemisessa, liikunnassa ja kierrätyksessä. Edellä mainittujen painopisteiden toteuttamisessa huomioidaan lasten ikätaso sekä kiinnostuksen kohteet.


Toimintasuunnitelma, Vy Ahti-Hiekkalinna-Vellamo 2019-2020 (pdf)08.01.2020 13:34