Suoraan sisältöön

Esiopetus

Viskurin esiopetuksessa nivoutuvat yhteen monipuoliset toimintatavat ja menetelmät sekä lasten ja aikuisten välinen sensitiivinen vuorovaikutus. Esiopetuksessa hyödynnetään toiminnallisia työskentelytapoja ja liikutaan paljon sekä luonnossa että erilaisissa kulttuuriympäristöissä. Yhteistyötä tehdään niin taidemuseoiden, urheiluseurojen kuin kirjaston ja elokuvateattereiden kanssa. Erilaiset kielet ja kulttuurit rikastavat esiopetuksemme arkea, joten arjessa kiinnitetään erityistä huomiota kielitietoiseen oppimisympäristöön ja lapsen kielitaidon kehittymiseen. Esiopetuksessa vahvistetaan lasten sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

Päiväkoti Viskurin esiopetusta on Tähkät, Rukiit sekä Ohrat ryhmissä.


Helsingin esiopetuksen opetussuunnitelma (pdf)        

 Päiväkoti Viskurin esiopetuksen toimintasuunnitelma (pdf)07.02.2020 16:06