Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatus - Viskuri

Viskurissa varhaiskasvatus on monipuolista toimintaa. Leikki on toiminnassa tärkeässä roolissa. Toiminnassa huomioimme erityisesti erilaisuuden hyväksymisen ja lapsen yksilöllisyyden. Arjen toiminta tukee vahvasti vuorovaikutusta ja kielen kehitystä.

Ohrat on monivammaisten lasten ryhmä. Ryhmässä on kuusi lasta. Toiminnassa painotetaan arkilähtöisyyttä, kommunikaation ja vuorovaikutuksen tukemista sekä päivittäisten taitojen kuten pukemisen, riisumisen ja syömisen sekä omatoimisuuden harjoittelua. Aistielämykset, uusien kokemusten tarjoaminen ja liikuntataitojen tukeminen kuuluvat myös päivittäiseen toimintaan.

Rukiit on integroitu erityisryhmä, jossa on yhteensä 12 lasta. Lapsista viidellä on erityisen tuen tarvetta. Toiminnassa painotetaan lapsen leikin tärkeyttä sekä kommunikaation ja vuorovaikutuksen tukemista.

Vehnät ja Tähkät ryhmissä lapset ovat 3-5-vuotiaita.

Kaurat ryhmässä lapset ovat 1-4-vuotiaita.

Esiopetusvuonna 2019-20 Viskurin esiopetusikäiset lapset ovat Tähkät, Rukiit sekä Ohrat ryhmissä.

Meillä on vuoden aikana paljon erilaisia yhteisiä koko talon juhlia ja tapahtumia, joihin osallistuvat kaikki Viskurin lapset.


Asteri-Viskurin toimintasuunnitelma 2019-20
19.02.2020 18:17