Suoraan sisältöön

Usein kysyttyä perhe- ja ryhmäpäivähoidosta

Kenelle perhepäivähoito sopii?

 • Perhepäivähoito soveltuu parhaiten alle 5 vuotiaille, mutta monet jatkavat tutun hoitajan kanssa esikouluikään. Soveltuu erinomaisesti sisaruksille ja pientä hoitoryhmää tarvitseville lapsille. 

Perhepäivähoito on hyvä valinta, kun

 • toivot lapselle yksilöllistä hoivaa ja huomiota
 • arvostat, että lapsella on tuttu, pysyvä hoitaja ja lähtökohtaisesti sama varahoitopaikka
 • haluat kodinomaista varhaiskasvatusta.

Mikä on ryhmäkoko ja minkä ikäisiä lapsia ryhmissä yleensä on?

 • Perhepäivähoitajalla on hoidettavana 4 alle kouluikäistä lasta ja ryhmäperhepäiväkodissa on 8-12 lasta ja 2-3 ryhmäperhepäivähoitajaa. Lapset ovat pääsääntöisesti 1-5-vuotiaita. 

Mitä perhepäivähoito maksaa?

 • Varhaiskasvatusmaksut määräytyvät samanlaisin perustein kuin päiväkotihoidossa. Voit laskea arvion maksusta maksuarviolaskurilla

Mikä koulutus perhepäivähoitajilla on?

 • Kelpoisuusvaatimuksena perhepäivähoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu alalle soveltuva koulutus, esimerkiksi perhepäivähoitajan ammattitutkinto, lähihoitaja, sos.-terv.perustutkinto, päivähoitaja, sosionomi, koulunkäyntiavustaja tai sairaanhoitaja.

Miten pedagogiikka toteutuu perhepäivähoidossa?

 • Pedagogiikka pohjautuu alueen varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmaan perustuen Helsingin varhaiskasvatussuunnitelmaan, perhepäivähoitaja suunnittelee itse toiminnan ryhmälleen, perhepäivähoidon ohjaaja toimii pedagogisena ohjaajana ja tukena hoitajalle toiminnan suunnittelussa. 

Onko lapset vakuutettu hoidon aikana?

 • Helsingin kaupunki on vakuuttanut varhaiskasvatuksessa olevat lapset.

Miten hoitoajoista sovitaan ja voiko hoitoaikaa muuttaa kesken toimintakauden?

 • Hoitoaika sovitaan perheen ja henkilökunnan kanssa hoidon alkaessa. Hoitoajan muutoksista sovitaan aina perhepäivähoidon ohjaajan kanssa.

Mitä tapahtuu, jos perhepäivähoitaja on esim. sairaana, lomalla, koulutuksessa?

 • Lapsille järjestetään varahoito ennalta sovitussa paikassa.

Mistä saan tietoa alueeni perhepäivähoitopaikoista?

 • Alueen perhepäivähoidon esimieheltä

Miten perhepäivähoitopaikkaa haetaan?

 • Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan sähköisesti Astin kautta viimeistään neljä kuukautta ennen paikan tarvetta tai heti kun tarve on tiedossa. 

Voiko hoitajaan tai hänen kotiinsa tutustua ennen valintaa?

 • Perhepäivähoitaja tekee työtä omassa yksityiskodissaan, jonka kaupunki on hyväksynyt perhepäivähoitopaikaksi. Perhepäivähoitajia voi tavata esimerkiksi alueen leikkipuistoissa. Kun lapsi on valittu perhepäivähoitoon, sovitaan tutustumisesta hoitajan kotiin.

Tekeekö perhepäivähoitaja itse ruoat lapsille?

 • Perhepäivähoitaja valmistaa itse ruoan esimerkiksi päiväkodin ruokalistoja hyödyntäen ja varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksia noudattaen.

Miten kolmiperhepäivähoito eroaa perhepäivähoidosta?

 • Kolmiperhepäivähoitoa järjestetään perheiden kotona, jolloin hoitajana toimii kunnallinen kolmiperhepäivähoitaja. Hoitoryhmä muodostuu yhden tai useamman perheen lapsista ja toiminta tapahtuu pääsääntöisesti vuoroviikoin perheiden kotona.

 Minkälainen koti sopii kolmiperhepäivähoitoon?

 • Kolmiperhepäivähoitoon soveltuu tavallinen lapsiperheen koti. 

Miten ruokahuolto toimii kolmiperhepäivähoidossa?

 • Vanhemmat suunnittelevat ruokalistan viikoksi etukäteen varhaiskasvatuksen ruokasuositusten mukaisesti ja tiedottavat siitä muille hoitoryhmään kuuluville kodeille viikon alkaessa.
 • Vanhemmat hankkivat aterioita varten tarvittavat raaka-aineet ja esivalmistavat ruoan ruokalistan mukaisesti. Hoitaja huolehtii ruoan lämmityksestä, salaattien ja raasteiden tekemisestä sekä vanhempien suunnitteleman välipalan valmistamisesta.
 • Vanhemmille maksetaan kustannuskorvaus hoitopäivän aikana tarjotuista aterioista jälkikäteen. Kolmiperhehoitaja kirjaa kuukausittain aterioiden määrät, jotka tarkistetaan toteutumien mukaan.


26.10.2021 07:57