Suoraan sisältöön

Daghemmet Elka

Föreståndare Mia Ahlskog        

+358 9 310 64890/050 3011626

el.fi

Vice föreståndare Jessica Mansala

Daghemmet Elka 
09 310 44845
040 334 3181

pk.elka@hel.fi

Haga förskola
09 310 86613
040 334 9013

haga.forskola@hel.fi

Verksamhetsidé

Daghemmet stöder familjen i barnets uppfostran. Vi vill tillsammans stöda barnets utveckling och se till att barnen har det så tryggt och bra som möjligt. Vi poängterar ett öppet samarbete och en god daglig kommunikation med föräldrarna. Det centrala i inlärningsmiljön är att barnet känner sig tryggt. Hela omgivningen på daghemmet fungerar som en inspirationskälla för barnets inlärning och utveckling. De vuxna på Elka har en aktiv roll i verksamheten och erbjuder hjälp och stöd när det behövs. Smågruppsverksamhet är en allmän metod på Elka och den skräddarsys på varje avdelning enligt gruppens storlek och behov.

Grupper
•Vimmerby
•Bullerby
•Körsbärsdalen
•Junibacken
•Lönneberga: Integrerad specialbarnsgrupp

Den svenska kommunala dagvården i Helsingfors har som mål att erbjuda barnet dagvård av god kvalitet. Det gör vi genom att få en tydlig bild av barnet och dess behov. För att få den bilden och för att skapa ramar och riktlinjer för verksamheten använder vi oss bl.a. av hembesöks- och egenvårdarmodellen. Inom den svenska dagvården har vi också en språkstrategi för det svenska språket, eftersom språket har en avgörande betydelse för hur barnet upplever verksamheten. Utgångspunkten är ett förhållningssätt som vi kallar för ”Med barnaögon”.


DELA
28.01.2020 15:02