Suoraan sisältöön

Småbarnspedagogik

Daghemmet Stigen har tre barngrupper och barnen är fördelade i grupperna enligt ålder 1-2 och 3-5 år. Fördelningen mellan grupperna Björnar och Rävar varierar beroende på mängden barn i åldern 3-5 år.


Kontaktuppgifter

Gruppen Björnar & Rävar 3-5 år
09 310 729 26
050 534 9640

Gruppen Harar 1-2 år
09 310 42 259
040 176 3124 

pk.stigen@hel.fi


Föreståndare Mia Julin-Lumio
09 310 44813, 050 522 3419
mia.julin-lumio@hel.fi

Planen för småbarnspedagogiken i Helsingfors
14.06.2019 08:15