Hoppa till innehållet

Svenska familjedagvårdsområden


Södra Helsingfors

Familjedagvårdsledare Lise-Lotte Ekberg-Tallqvist
Tfn 09 310 74005
E-post lise-lotte.ekberg-tallqvist@hel.fi

Gruppfamiljedaghem Säven


Västra Helsingfors

Föreståndare Mia Ahlskog
Tfn 040 334 64890
E-post Mia.Ahlskog@hel.fi

Gruppfamiljedaghemmen Lyckostugan, Storstugan och Svanen


Norra Helsingfors

Familjedagvårdsledare Leena Kiukas-Tammisto
Tfn 09 310 72 925
E-post leena.kiukas-tammisto@hel.fi

Gruppfamiljedaghemmen Bystugan


Östra
Helsingfors

Familjedagvårdsledare Daniela Spring
Tfn 09 310 32 438
E-post daniela.spring@hel.fi

Gruppfamiljedaghemmen Björken och Stjärnan

Finska familjedagvårdsområden09.06.2021 08:56