Suoraan sisältöön

Svenska familjedagvårdsområden


Södra Helsingfors

Familjedagvårdsledare Lise-Lotte Ekberg-Tallqvist
Tfn 09 310 74005
E-post lise-lotte.ekberg-tallqvist@hel.fi

Gruppfamiljedaghem Säven


Västra Helsingfors

Föreståndare Mia Ahlskoq
Tfn 040 334 64890
E-post Mia.Ahlskog@hel.fi

Gruppfamiljedaghemmen Lyckostugan, Storstugan och Svanen


Norra Helsingfors

Familjedagvårdsledare Aino Ezzat-Agha
Tfn 09 310 44861
E-post aino.ezzat-agha@hel.fi

Gruppfamiljedaghemmen Bystugan


Östra
Helsingfors

Familjedagvårdsledare Aino Ezzat-Agha
Tfn 09 310 44861
E-post aino.ezzat-agha@hel.fi

Gruppfamiljedaghemmen Björken och Stjärnan

Finska familjedagvårdsområdenDELA
17.09.2019 12:34