Hoppa till innehållet

Sömnhandledning

I lekparkerna ordnas sömnhandledningsgrupper för familjer som har utmaningar gällande barnets sömn. Sömnhandledningsgrupperna riktar sig till familjer med 6-12 månader gamla barn. Utmaningarna kan till exempel handla om svårigheter i att få barnet att somna eller att barnet vaknar flera gånger om nätterna.
Familjerna får individuellt stöd i små grupper. Varje sömnhandledningsgrupp träffas tre gånger och träffarna hålls med ungefär två veckors mellanrum under kvällstid kl. 16.30-18. I en grupp finns plats för 6–7 familjer. Sömnhandledningsgrupperna leds av en lekparksanställd och en socialhandledare inom familjearbete för barnfamiljer från social- och hälsovårdsverket.
Tyvärr ordnas det för tillfället inga svenskspråkiga sömnhandledningsgrupper. Mer information om de finskspråkiga sömnhandledningsgrupperna fås från lekparkerna.24.04.2019 11:11