Suoraan sisältöön

Sidkarta

Välkommen till Helsingfors ▼


      Välkommen till Helsingfors
         Före ankomsten till Finland
            WelcomeGuide.fi
            Information om Finland på 12 språk
            Helsingfors-info
            MyHelsinki.fi
         Efter ankomsten till Finland
            Helsingfors-info
            Information om Finland på 12 språk
            MyHelsinki.fi
         Stöd i början
            Inledande kartläggning
            Integrationstjänster för flyktingar
            Flyktingförläggningarnas tjänster
         Migrations­politik
            Integration i Helsingfors
            Projekt
               Arbete och företagande
               Utbildning
               Delaktighet
            Internationell verksamhet
            Statistik
            Experter

Studier i finska och svenska ▼
Arbete och företagande ▼
Fostran och utbildning ▼
Fritid och evenemang ▼
Boende och miljö ▼