Information för företag

Helsingfors är Finlands största kluster av företagsverksamhet och huvudstadsregionen producerar nästan en tredjedel av landets bruttonationalprodukt. Helsingfors stad utvecklar en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för företag och främjar företagsverksamhetens framgångar i regionen.