Helsinki Startup Day

Nytt i Helsingfors

Ett växande Helsingfors är viktigt för hela Finland. Vi hälsar nya företag välkomna och erbjuder dem lokaler för mångahanda behov. Utbyggnaden av nya stadsdelar och förtätningen i förorterna pekar på att Helsingfors har dragningskraft och att folk vill bo här.

Budgetförslaget 2018

Borgmästare Jan Vapaavuori om förslaget till budget för Helsingfors för år 2018: Stark satsning på investeringar och på anslag för fostran och utbildning. Lättare skattesats som motvikt till de ökade boendekostnaderna.

Helsingfors stadsstrategi 2017-2021

Stadens strategiska mål är att hela tiden göra allting en aning bättre så att helsingforsarnas liv är trivsammare och behagligare. Helsingfors vill vara bättre varje dag.