Hoppa till innehållet

Information för företag

Helsingfors är Finlands största kluster av företagsverksamhet och huvudstadsregionen producerar nästan en tredjedel av landets bruttonationalprodukt. Helsingfors stad utvecklar en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för företag och främjar företagsverksamhetens framgångar i regionen.

Helsingfors stad utvecklar en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö för företag och främjar företagsverksamhetens framgångar i regionen. Livskraftig företagsverksamhet skapar arbetsplatser och möjliggör mångsidiga kommersiella tjänster. Genom skatteintäkter skapar verksamheten även förutsättningar för offentliga tjänster. 

Helsingfors näringspolitiska mål möjliggör också utvecklingen av stadens attraktionskraft och verksamhetsförutsättningar för företag. Läs mer >>

Det finns stora möjligheter att göra affärer i de nya områdena i Helsingfors. Nytt i Helsingfors -sidorna berättar om nya områden och deras skillnader.

Företagens Helsingfors -webbplats förnyas under år 2022. Den nya webbplatsen ger dig mer information om stadens tjänster till Helsingforsbaserade företag och företagare, anställda, arbetssökande och arbetsgivare. Du hittar den nya sidan via denna länk.

GE Healthcare, healthtechnology, Vallila. Foto: Kuvasuunnittelu- ja Agentuuritoimisto Keksi.21.06.2022 12:11