Hoppa till innehållet

Ett konkurrenskraftigt Helsingfors

Genom stadsmarknadsföring vill Helsingfors förbättra sin ställning i konkurrensen om turister, investeringar, evenemang och experter.
Stadsmarknadsföring

Målet med den internationella verksamheten är att skapa ny företagsverksamhet i staden samt stärka den affärsverksamhet som de redan etablerade internationella företagen idkar, särskilt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.
Internationell verksamhet

Staden samarbetar intensivt med regionens universitet och högskolor för att stärka Helsingfors internationella rykte och intellektuella kapital.
Universitets- och högskolesamarbete

År efter år placerar sig Helsingfors i toppen i olika internationella jämförelser. Helsingfors har sedan länge legat på hög nivå i forskningar som mäter bland annat livskvalitet, företagsmiljö, innovationsverksamhet samt utnyttjande av öppna data och digitalisering.

Kuva: Lauri Rotko21.06.2022 12:04