Hoppa till innehållet

Sysselsättningstjänster

Helsingfors näringslivsavdelnings företagskoordinatorer har byggt aktiva samarbetsrelationer med en stor mängd företag. Målet är att unga arbetssökandes behov och de möjligheter samarbetsföretagen erbjuder ska mötas på ett effektivt sätt. Det finns redan hundratals ungdomar som fått arbete i partnerföretagen och staden söker hela tiden nya partner.

Företag som blir stadens samarbetspartner förbereder sig inför framtiden genom att hitta nya anställda och medverkar samtidigt i samhällsgarantitalkon. Företagskoordinatorerna ser till att det bland de unga hittas en lämplig person för samarbetspartnerns behov. Samtidigt hjälper de till med alla praktiska arrangemang samt sköter de kurser den unga arbetstagaren behöver i arbetslivet, från hygienpass till första hjälpen-färdigheterna.


Mer information (på finska)

Rekryteringsevenemang för unga.
18.02.2022 13:12