Vi gör morgondagens vård och välmående till denna dag – bekanta dig med jobb som gör skilland!

 


Social- och hälsovården i Helsingfors sysselsätter nästan 14 000 yrkespersoner på ett stort antal olika enheter.

Vi har ett tydligt syfte, eftersom vår klientkrets är betydande – vi har hand om över 600 000 helsingforsares hälsa och välbefinnande.

Här finns mycket att göra såväl på jobbet som på fritiden. Läs om vad vi erbjuder våra anställda och  sök jobb hos oss redan i dag!

Följ oss i sociala medier för att ta del av nyheter, aktuella händelser och få en bild om hur det egentligen är att jobba hos oss:

insta     fb  tw