Suoraan sisältöön

Kelpoisuusehdot ja vaadittavat opintopisteet kotihoidossa

Opettaja nojaa pöytään, jonka ympärillä opiskelijat työskentelevät

Kuva: Helsinki Marketing / Jussi Hellsten


Tehtäviin vaadittavat kelpoisuusehdot ja alan opiskelijoilta vaaditut opintopisteet tai osaamispisteet on mainittu hakuilmoituksessa.

Lähihoitajan tehtävissä

Sinulla tulee olla tehtävään soveltuva lähihoitajan tutkinto ja rekisteröityminen Valvirassa tai hoitoalan opintoja vähintään seuraavasti

lähihoitajaopiskelijalla

• opintosuunnitelman mukainen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn
  edistämisen -opintokokonaisuus (30 osp) on suoritettu harjoitteluineen
• hyväksytysti suoritetut lääkeaineopinnot ja lääkelaskut.

sairaanhoitajaopiskelijalla

• riittävä perushoidollinen osaaminen suhteessa työtehtäviin
  (esihenkilö ratkaisee valintatilanteessa)
• opinnoissa hyväksytysti suoritetut lääkeaineopinnot ja lääkelaskut.

Sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan tehtävissä

Sinulla tulee olla sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus tai alan opintoja vähintään seuraavasti

sairaanhoitajaopiskelijalla

  • sairaanhoitajan tehtävissä 140 op
  • hyväksytysti suoritetut lääkeaineopin, sisätautien sekä anatomian ja fysiologian opinnot.

terveydenhoitajaopiskelijalla

  • sairaanhoitajan tehtävissä 140 op
  • terveydenhoitajan tehtävissä 160 op
  • hyväksytysti suoritetut lääkeaineopin, sisätautien sekä anatomian ja fysiologian opinnot.


15.01.2021 09:09