Suoraan sisältöön

Kurkista kotihoitoon

Lähihoitaja tarjoilee asiakkaalle aamupalaa kotihoitokäynnillä


Kotihoidossa työskentelemme asiakkaiden kotona


Itsenäisen työn tukena ovat tiimikaverit
, eli tiimin lähihoitajat, sairaanhoitaja sekä kotihoidon ohjaaja. Asiakkaittemme hoitoon osallistuu myös lääkäreitä, fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja sekä sosiaalityön ammattilaisia. Kotona asumisen tukena meillä työskentelee noin 1800 ammattilaista, joista valtaosa on koulutukseltaan lähihoitajia.

Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme niissä päivittäisissä toimissa, joista he eivät itse suoriudu. Työhömme kuuluu myös ohjata eri ammatteihin opiskelevia. Sotealan opiskelijat ovatkin tervetulleita sijaisuuksiin heti, kun opinnot ovat riittävän pitkällä. 

Kotihoidossa toimimme vuorokauden jokaisena päivänä; lähihoitajana työskentelet kahdessa vuorossa, sairaanhoitajien työ painottuu aamuvuoroihin. Hyödynnämme työssä monipuolisesti ja inhimillisesti myös nykyteknologiaa. Kotihoidon asiakkaille suunnatuilla sivuilla voit tutustua työhömme tarkemmin.

Meillä on paljon mahdollisuuksia sotealan ammattilaisille 
   kokeneille, vastavalmistuneille ja opiskelijoille


Kaksikielinen kotihoidon tiimi
toimii eteläisessä kotihoidossa. Kuntouttava arviointiyksikkö sekä yökotihoito ovat omia erillisiä yksiköitään. Meillä on myös neljä resurssipoolia, joiden työntekijöillä on mahdollisuus toimia laajemmalla alueella eri lähipalvelualueilla.

1. Kuntouttava arviointi auttaa turvallisesti kotiin


Kuntouttavassa arviointiyksikössä tuemme turvallista ja mielekästä kotona asumista asiakkaille, joilla on todettu toimintakyvyn heikkenemistä tai haasteita kotona pärjäämisessä.

Asiakkaitamme ovat sairaaloista ja päivystyksistä kotiutuvat sekä henkilöt, joilla on HelppiSeniorin asiakasohjauksessa arvioitu tarve kotihoidolle.

Kuntouttavan arviointijakson lähtökohtana on asiakkaan oma kuntoutustavoite. Tavoite voi olla esimerkiksi asiakkaan kuntoutuminen ja toimintakyvyn palautuminen aiemmalle tai paremmalle tasolle. Tavoitteena voi olla myös asiakkaan omien voimavarojen vahvistaminen sekä tarvittavien tukipalvelujen aktivointi.

Toimintakykyä arvioimme kotikäynneillä ja kuntoutusta suunnittelemme yhdessä asiakkaan sekä moniammatillisen tiimin kanssa. Tarvittaessa konsultoimme geriatria tai alueen asiakasohjausta. Arviointijakson keston ja sisällön suunnittelemme yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan. Kuntoutusjakso kestää keskimäärin yhdestä neljään viikkoa.

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, lähihoitajia, fysioterapeutteja ja toimintaterapeutteja. Toimimme kolmessa tiimissä, joiden työpisteet sijaitsevat Herttoniemen ja Laakson sairaaloiden yhteydessä.

2. Meitä tarvitaan myös yöllä

Nuori nainen talvivaatteissa hymyilee öisessä maisemassa
Kuva: Helsinki Marketing / Kirsi Tuura

Yökotihoidossa tarjoamme palveluja kotihoidon asiakkaille, jotka tarvitsevat vaativan perussairautensa vuoksi hoitoa myös yöllä. Mahdollistamme muun muassa omaishoitajille yöaikaisen levon ja korvaamme vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen avustamisen yöaikaan.

Yökotihoidon asiakkaaksi tullaan kotihoidon, kotisairaalan tai HelppiSeniorin asiakasohjausyksikön kautta.

Öisin huolehdimme asiakkaittemme lääkehoidosta, asentohoidosta ja muista hoitosuunnitelman mukaisista toimista.

Liikumme henkilöautolla koko Helsingin alueella ja ajoa tulee yövuoron aikaan noin 150 kilometriä hoitajaa kohden. Teemme käyntejä sekä yksin että pareittain.

Yökotihoidon tiimiin kuuluu kotihoidon ohjaaja, kokoaikainen työnsuunnittelija, 14 lähihoitajaa, 4 sairaanhoitajaa sekä 2 lähihoitajaa resurssipoolista. Toimistomme sijaitsee Koskelan seniorikeskuksen alueella.


3. Resurssipoolista vahvistusta tiimeihin


Resurssipooleissa eli kotihoidon varahenkilöstössä, varmistamme palvelualueiden toiminnan hoitohenkilöstön äkillisissä poissaolotilanteissa. Hoitajamme tekevät tiimien kanssa samaa kotihoitotyötä, mutta heillä ei ole omia vastuuasiakkaita.

Resurssipoolissa työskentelevät sijoittuvat työvoimatarpeen mukaan eri tiimeihin palvelualueen sisällä. Äkillisen sijaistarpeen vuoksi osalle resurssipoolilaisista työskentelyalue selviää työvuoron alussa, mutta osalle seuraavan päivän työpiste on selvillä jo edellisenä päivänä. Toimintakäytäntömme vaihtelevat jonkin verran alueellisesti.

Meillä työskentelee sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, lähihoitajia, perushoitajia, hoitajia, kodinhoitajia, kotiavustajia, työnjärjestelijöitä, työnsuunnittelijoita ja kotihoidon ohjaajia. Työskentelemme aamu- ja iltavuoroissa viikon kaikkina päivinä. Resurssipoolissa saa laajan käsityksen kotihoitotyöstä eri tiimeissä.

4. Kotihoitoa ruotsin kielellä


Eteläisen kotihoitoyksikön alueella toimii kaksikielinen lähipalvelualue, jossa hoidamme asiakkaita sekä ruotsin että suomen kielellä. Tiimiläisillä on hyvä ruotsin kielen taito. Potilaskirjaukset teemme suomeksi. Ruotsinkielisestä kotihoidosta saat lisää tietoa Tuija Ollilalta p.09 310 36853, tuija.ollila@hel.fi.

5. Opiskelijat kotihoidossa


Vakinaisten työntekijöiden lisäksi meillä on eri ammattien opiskelijoita suorittamassa opintoihinsa liittyviä harjoittelu- ja työssäoppimisjaksoja. Apotti-tietojärjestelmän käyttöönoton vuoksi kotihoidossa harjoittelupaikkoja tarjotaan kevään 2021 aikana ainoastaan pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille. Opiskelijoille lisää tietoa löytyy täältä.
14.01.2021 13:29